EXPERTERNA: 10 SäTT ATT öKA FöRMåGAN ATT KäNNA LYCKA

Det är aldrig för sent att bli lycklig.

Alla kan träna upp sin förmåga att känna glädje och hitta äkta lycka.

Forskarvärlden har allt mer intresserat sig för hur vi uppnår lycka, och vad lycka egentligen innebär, för kroppen och psyket.

”Lycka är en komplex känsla, som faktiskt går att mäta vetenskapligt. Med hjälp av särskilda kameror kan man studera vad som händer i hjärnan när vi tänker och känner”, skriver den tyske vetenskapsjournalisten Stefan Klein i sin bok” ”Lyckoformeln : vad vetenskapen kan lära oss om lycka”, där han sammanfattar och förklarar all världens lyckoforskning. Boken blev en stor internationell succé då den först kom ut i början av 2000-talet – och den finns i tryck än idag.

Forskningsrön kommer och går – och en del består. Klart är att ”Lyckoformeln”(Natur & Kultur, översättning: Mia Engvén) än idag kan upplysa och ge nya insikter för alla som är ute efter en ökad känsla av lycka, eller bara är nyfiken på hur den mänskliga hjärnan fungerar i lyckostunder.

När vi känner lycka uppstår en mätbar elektrisk aktivitet i främre vänstra delen av hjärnan. Forskning visar också att lycka är bra för hälsan; den stimulerar immunförsvaret och gör oss mer stresståliga.

Inom hjärnforskningen finns det två intressanta spår, enligt Stefan Klein.

Det ena är att precis som vi föds med en förmåga att tala, så är vi programmerade att uppleva positiva känslor – vi har ett lyckosystem som stimuleras av glädje, lust och eufori och som kan registreras med ”hjärnkameran”.

Det andra är att hjärnan förändras även hos vuxna.

”Varje gång vi lär oss något nytt förändras kopplingskretsarna i hjärnan. Denna ”ommöblering” i hjärnan görs av tankar och av våra omedvetna känslor. Genom att medvetet uppmärksamma saker som vi är tacksamma för, kan positiva emotioner komma upp till ytan och förvandlas till lyckokänslor. Vi kan alltså ”träna upp” kopplingskretsarna och uppleva lycka lättare”.

TEST

Är du nöjd med livet?

Den här ”Nöjd med livet”-skalan, The satisfaction with life-scale, togs fram 1980 av en av världens första lyckoforskare, psykologen Edward Diener vid University of Illinois. Den används än i dag av en del forskare som ett mått på personlig lycka.

Gör så här:

Poängsätt följande påståenden på en skala 1 – 7 poäng, där 1 är ”stämmer inte alls” och 7 är ”stämmer helt och hållet”.

1. På de flesta sätt är mitt liv så nära idealet det kan vara.

Poäng 1 2 3 4 5 6 7

2. Förutsättningarna för mitt liv är perfekta.

Poäng 1 2 3 4 5 6 7

3. Jag är nöjd med livet.

Poäng 1 2 3 4 5 6 7

4. Hittills har jag fått ut de viktigaste sakerna i livet som jag vill.

Poäng 1 2 3 4 5 6 7

5. Om jag kunde leva om mitt liv skulle jag nästan inte ändra på någonting.

Poäng 1 2 3 4 5 6 7

Så tolkar du testet:

31-35 poäng: Du är extremt nöjd med ditt liv.

26-30: Du är nöjd med ditt liv.

21-25: Du är ganska nöjd med ditt liv.

20: Du är varken nöjd eller missnöjd.

15-19 poäng: Du är lätt missnöjd.

10-14: Du är inte nöjd.

5-9: Du är mycket missnöjd.

Tio sätt att öka din lyckokvot

Psykolog Sonja Lyubomirsky vid University of California har tagit fram en rad lyckoråd som baseras på egen och andras forskning.

+ Rätt föräldrar. Optimistgener går i arv. Förmågan att känna lycka är ärftligt betingad, visar tvillingstudier.

+ Tacksamhet. Ett bra sätt är att skriva tacksamhetsdagbok. Eller tacka personer som betytt mycket för dig.

+ Goda gärningar. Att hjälpa andra ger tillfredsställelse.

+ Förlåtelse. Skriv ett brev till någon som sårat dig, även om det tar emot. Då kan du gå vidare i stället för att älta och vilja ge igen. Du måste inte skicka i väg det, det kan få effekt ändå.

+ Socialt liv. Pengar, status och även hälsa, har liten betydelse för lyckokänslan. Viktigast är starka sociala band.

+ Ta hand om din kropp. Sömn, motion och skratt ökar vardagslyckan.

+ Hitta strategier när livet är stressigt och jobbigt: yoga, avspänning, meditation, musik, bada, läsning.

+ Ha realistiska förväntningar. Livet kan inte alltid vara en dans på rosor.

+ Acceptera dig själv. Smarta och vackra personer är inte lyckligare än andra.

+ Samla på lycka. Ta ”mentala foton” på sköna, vackra upplevelser. 

2023-03-16T11:16:28Z dg43tfdfdgfd